Ballerup Sprogcenter (BSC) er fra 1. januar 2019 en del af Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter (VSK). Du bliver derfor viderestillet til VSKs hjemmeside. Her finder du alle relevante uddannelsestilbud inklusive Ballerup Sprogcenter uddannelser.

Al undervisning fortsætter på adressen i Ballerup og med samme lærere. Er du allerede kursist ved BSC, eller kommune med aftale med BSC, behøver du ikke foretage dig yderligere i denne anledning.