Menu
phone  

+45 44 20 07 70

Individuelle tilbud

img-05

Sprogcentret tilbyder individuelt tilrettelagte forløb og forløb rekvireret af jobcentre, kommuner, fagforeninger og private virksomheder.

Undervisningen tager udgangspunkt i kursistens baggrund, forudsætninger, behov og mål. En lærer eller vejleder udarbejder sammen med kursisten en individuel læringsplan, for at kursisten kan få størst muligt udbytte af undervisningen.

Individuelle forløb på sprogcentret

Individuelle forløb kan foregå på eksisterende hold eller i studiecentret. Det kan fx være kursister, der har behov for særlig undervisning i skriftlig eller mundtlig kommunikation, eller kursister, der som led i aktiveringen, fx får supplerende timer med hjælp til skrivning af ansøgning, cv eller andet..

Sprogpraktik i virksomheder

Sprogcentret etablerer i samarbejde med kommuner og virksomheder sprogpraktikforløb.
Sprogpraktikken har to formål:

  • Praktikanten får kendskab til en dansk arbejdsplads og dens kultur
  • Praktikanten forbedrer sit mundtlige danske sprog gennem kommunikation med kolleger, kunder og andre personer tilknyttet arbejdspladsen. I sprogpraktikforløbet sættes der både dansksproglige og arbejdsrelaterede mål, og der tilknyttes en vejleder til forløbet.

Vi har fx etableret sprogpraktik i en vuggestue, blomsterbutik og på plejehjem.

Sproglig kompetenceafklaring

Hvis der i forbindelse med uddannelse eller arbejde behov er for, at en udlænding vurderes sprogligt i forhold til at kunne forstå, tale, læse og skrive dansk, tilbyder sprogcentret en grundig sproglig vurdering. Vurderingen afdækker, om borgeren rent sprogligt vil være i stand til at varetage specifikke jobfunktioner eller gennemføre en konkret uddannelse.

Dansk på arbejde

Dansk på arbejdspladsen er et individuelt tilrettelagt danskundervisningsprogram, der øger og forbedre udenlandske medarbejderes kommunikation med kolleger, ledelse og kunder.

Kontakt os i dag

Hvis du vil vide mere, er du altid velkommen til at ringe eller sende os en mail:

+45 44 20 07 70

post@ballerupsprogcenter.dk