Menu
phone  

+45 44 20 07 70

Værdigrundlag

img-06

På Ballerup Sprogcenter arbejder vi ud fra mottoet: Det bedste for kursisterne

Det betyder, at vi til enhver tid ønsker at give kursisterne det bedste tilbud. Vores vision er derfor at løse sprogcentrets opgave så kompetent, handlekraftigt og udviklingsorienteret som muligt.

Værdier

 • Vi styrker kursisternes integration i det danske samfund
 • Vi engagerer, bevidst- og ansvarliggør den enkelte kursist
 • Vi udvikler kompetencer, som forbereder kursisterne bedst muligt til job, uddannelse, medborgerskab og ansvar for eget liv i Danmark

Vi viser respekt og stiller krav

 • Vi udviser tillid og tolerance over for kursister og kollegaer
 • Vi udviser konsekvens og kræver medansvar for egen indsats og udvikling
 • Vi synliggør krav og forventninger

Vi er konkurrencedygtige

 • Vi prioriterer, at undervisningen tager udgangspunkt i et integrationsperspektiv
 • Vi prioriterer samarbejdsparternes ønsker og krav om orientering mod arbejdsmarkedet
 • Vi sørger for, at undervisningen varetages af kompetente medarbejdere i et åbent og kreativt læringsmiljø med tidssvarende faciliteter
 • Vi prioriterer en udviklingsorienteret atmosfære, som fokuserer på mål og resultater
 • Vi synliggør os udadtil
 • Vi udvikler nye tilbud til opfyldelse af målene for kursisternes integration gennem netværk med virksomheder, uddannelsesinstitutioner, kommuner og humanitære organisationer

Vi er kvalitets- og ressourcebevidste

 • Vi gennemfører en målrettet, intensiv og resultatorienteret undervisning på alle uddannelser
 • Vi opstiller synlige mål i undervisningen
 • Vi sørger for, at kursisternes danskfærdigheder, kulturelle kompetencer og viden om samfundet, herunder specielt arbejdsmarkedet, er optimale:
  • gennem fleksibel undervisning og specifikke tilbud, der understøtter kursisternes individuelle behov
  • gennem individuel planlægning og opfølgning af engagerede og kompetente lærere og vejledere
  • ved effektivitet i løsning af driftsopgaver
  • ved at undervisningen foregår i et rum med gensidig inspiration og videndeling
  • ved en effektiv efteruddannelse af medarbejderne
  • ved kompetent ledelse, der støtter og styrer

Vi er en god arbejdsplads

 • Vi prioriterer gensidig åbenhed
 • Vi arbejder ud fra tillid, trivsel og tryghed, så både ligeværd og forskellighed respekteres

Ny kursist?

Vil du gerne lære dansk?

Se hvad vi kan tilbyde af spændende undervisningstilbud til voksne udlændinge

Læs mere

Kontakt os i dag

Hvis du vil vide mere, er du altid velkommen til at ringe eller sende os en mail:

+45 44 20 07 70

post@ballerupsprogcenter.dk