Menu
phone  

+45 44 20 07 70

Undervisningen på Unge2

img-11

Eleverne modtager i alt 30 lektioners undervisning om ugen. Derudover vejledes eleverne løbende om valg af uddannelse og erhverv

Undervisningen - indhold og organisering

 

  • dansk som andetsprog på Danskuddannelse 1, 2 eller 3 med løbende modultest og afsluttende prøver
  • matematik, engelsk og samfundsfag/arbejdsmarkedskendskab/medborgerskab 
  • tværfaglig undervisning eller virksomhedspraktik 2 dage om ugen (mandag, tirsdag)

Desuden ekskursioner, virksomhedsbesøg, besøg på uddannelsesinstitutioner, brug af rollemodeller mm..

Læringsmiljø

Eleven møder et struktureret og positivt lærings- og ungdomsmiljø, hvor respekt og omsorg for hinanden er nøgleord, og hvor faglighed og læring i fællesskab er afgørende.

Individuelle læringsplaner

Der udarbejdes individuelle læringsplaner, og den enkelte elevs progression følges nøje. Kontaktlæreren afholder løbende evaluerende læringssamtaler med den enkelte elev og samarbejder med kommunens sagsbehandler og/eller elevens kontaktperson. Der er mødepligt og klare krav om aktiv deltagelse i undervisningen.

Individuelle uddannelsesplaner

Kontaktlæreren arbejder løbende med afklarende samtaler og udslusning til ungdomsuddannelserne og arbejdsmarkedet.

Opfølgningssamtaler

Kontaktlæreren arrangerer evaluerende samtaler med sagsbehandler/kontaktperson, elev og lærer efter behov. Her drøftes den enkelte elevs progression og videre forløb efter Unge2.

Kontakt Unge2

Hovednummer:
4420 0770

E-mail:
post@ballerupsprogcenter.dk

Find vej til Unge2

Unge2 på Ballerup Sprogcenter

Malmparken 10
2750 Ballerup

Klik på kortet for større format

unge2-vejviser